Nieuws

DentalCare Willembarentszstraat 1 DentalCare Willembarentszstraat 1

Dental Care Utrecht locatie WB1

De praktijk aan de Willem Barentszstraat 1 wordt sinds februari 2012 gebruikt als locatie voor mondhygiënistes en specialistische behandelingen. Deze locatie werkt onder de naam Dental Care Utrecht locatie WB1 en is binnen een afstand van 400 m gelegen aan de Berenkuil.

Orthodontie

Sinds 2014 worden er ook orthodontische behandelingen uitgevoerd door tandarts Wouter Bouman. Klik hier voor informatie over orthodontische behandelingen.

Tandtechniek

De volledige eerste verdieping doet tevens dienst als tandtechnisch laboratorium, Dental Advies van Ron Verwij. Samen met Digital Esthetics van Oscar Koenders uit Bilthoven verzorgen zij vrijwel de volledige tandtechniek voor Dental Care Utrecht.

Stichting African Dental Aid

Tandarts Joost Berben is oprichter en voorzitter van de Stichting African Dental Aid. Met de projecten van de stichting African Dental Aid brengen we tandheelkundige basiszorg naar de semi-nomadische volkeren van Noord-Kenia. Diegenen die het noorden van Kenia ooit bezocht hebben, kunnen beamen dat de Samburu, Pokot en Turkana volkeren een zeer hard bestaan leiden in dit dorre en desolate gebied zonder toegang tot goede medische zorg. Meestal valt tandheelkundige zorg in de verre omtrek niet eens onder de aangeboden medische diensten. Daar proberen wij met onze projecten verandering in te brengen. Voor meer informatie www.africandentalaid.nl

 

african dental aidAfricanDentalAid

Tandheelkunde in Mikumi

In mei 2013 is het tandheelkundig project in Mikumi van start gegaan. De Nederlandse tandartsen Ankie Cretskens en Noortje Degen zijn naar Mikumi gekomen voor de kick-off van dit project. Met een straal van 120 km rondom het ziekenhuis, een gebied met ongeveer 100.000 inwoners, is er momenteel geen tandheelkundige hulp aanwezig. Het is dan ook een grote wens van het personeel van het ziekenhuis en de lokale bevolking dat er in de toekomst goede tandheelkundige hulp mogelijk is. In de tandheelkunde blijkt preventie bewezen effectief. Liever gaatjes voorkomen dan restaureren en daarom ligt de focus van dit project bij de scholen in Mikumi. Hier zijn onze vrienden ven Mikumi begonnen, volgens de adviezen van de WHO, met het geven van uitgebreide mondhygiëne- en voedingsinstructie aan alle klassen van de basisschool St.Peter Clavery. Per kind is er een behandelkaart aangemaakt waarop onder andere genoteerd staat of de kinderen reeds tanden poetsen, en welke tanden en kiezen gaaf zijn of niet meer. Alle 400 kinderen hebben een tandenborstel en tandpasta gekregen. In de komende jaren zullen de kinderen onder tandheelkundige controle blijven. Kinderen met pijnklachten zijn hiervan verlost door middel van extracties. Komende jaren willen we dit project uitbreiden naar alle overige basisscholen in en om Mikumi. Reeds meerdere Nederlandse tandartsen hebben zich bereid verklaard aan dit project mee te werken. Ook mondhygiënistes zijn zeer welkom bij dit project. Behalve een bredere bewustwording van het belang van mondgezondheid is het doel van dit project het tot stand brengen van een volwaardig tandheelkundig centrum in Mikumi onder leiding van Tanzaniaanse medewerkers. Zodat er ook tandheelkundige zorg kan worden verleend als er geen Nederlandse tandartsen in Mikumi aanwezig zijn. Met behulp van het Childsupportproject is al een jonge Tanzaniaanse dental therapist opgeleid die graag in dit project wil participeren. Om dit doel te realiseren zijn wij momenteel op zoek naar sponsoring voor dit tandheelkundige project. Zodat een voltallige tandheelkundige unit en tandheelkundige verbruiksmaterialen aangeschaft kunnen worden. Wilt u helpen bij dit project? Maak dan een donatie aan de vrienden van Mikumi onder vermelding ‘project tandheelkunde’. Bij voorbaat dank voor eenieder die een steentje bijdraagt! Stichting Vrienden van Mikumi, www.mikumi.nl, rekening nr. 40.41.92.904

tandheelkunde mikumi logo Mikumi2