Tarieven 2018

De tarieven voor mondzorg zijn sinds 2013 weer uniform, conform de tarieven zoals vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Hiermee is het experiment vrije tarieven uit 2012 gestopt. Een experiment dat alleen maar onzekerheid en onduidelijkheid voor u als patiënt heeft opgeleverd. De introductie ervan is door de overheid, de beroepsvereniging en de zorgverzekeraars niet goed voorbereid, de markt is niet goed ingeschat en het resultaat is voor alle partijen zeer teleurstellend geweest. Dental Care Utrecht is daarom verheugd met de terugkeer van de vaste tarieven.

Dental Care Utrecht en de zorgverzekeraars in 2018

We hebben sinds 2013 met vrijwel alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten zodat de administratieve verwerking van uw behandeling zo efficiënt mogelijk geregeld is. Mocht u niet zeker weten of uw zorgverzekeraar een contract heeft met Dental Care Utrecht dan kunt u dit op de website van de betreffende verzekeraar nakijken of ons even bellen.

Meer weten?

Op deze website kunt u een overzicht vinden waarin de tarieven staan vermeld. Voor specifieke individuele vragen over vergoedingen kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. U kunt ook bij uw behandelaar in de praktijk informeren naar wat uw verzekering wel of niet vergoed. Dental Care Utrecht heeft een uitgebreid softwarepakket waarbij we iedere individuele polis kunnen doorlichten.

 

KLIK HIER  voor de tarieven van 2018