Complimenten, tips of klachten

Dental Care Utrecht doet haar uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij horen graag als u tevreden bent of als u tips hebt om onze dienstverlening te verbeteren. Deze kunt u sturen naar info@dentalcareutrecht.nl

Indien het toch voorkomt dat wij u onjuist of onzorgvuldig hebben geïnformeerd of behandeld, dan komen we graag met u in gesprek. Neem contact op met één van onze receptionistes die u graag te woord staan en dit met uw behandelaar zullen opnemen. De praktijk is bereikbaar op telefoonnummer 030 - 252 03 59.

Mocht u meer informatie willen over tandheelkundige behandelingen of bijvoorbeeld tarieven en dit niet voldoende op onze website kunnen vinden, dan verwijzen wij u graag naar een externe website, genaamd www.allesoverhetgebit.nl. Deze is door onze beroepsorganisatie voorzien van informatie.

Klachtenregeling

Indien we gezamenlijk helaas niet tot een voor u bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u ook terecht bij de ANT klachtenregeling waar onze praktijk is aangesloten.

Gesprek Een gesprek met uw tandarts kan vaak verheldering geven. U kunt uw ongenoegen kenbaar maken en uw tandarts krijgt de mogelijkheid om het hoe en waarom van de behandeling en gang van zaken uit te leggen. Meestal is een gesprek afdoende en wordt samen tot een oplossing gekomen.

Second opinion Soms is het vertrouwen hierna nog niet genoeg hersteld. U heeft dan de mogelijkheid om een andere tandarts een second opinion (tweede mening) te vragen. De mening van een tandarts die niet bij het conflict is betrokken, kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of uw tandarts om het eigen standpunt te heroverwegen.

Klachtenregeling Als u er met uw tandarts toch niet uitkomt én is uw tandarts lid van de ANT, dan kunt u kosteloos gebruik maken van de ANT klachtenregeling. De ANT klachtenfunctionaris kan u hulp bieden bij het oplossen van uw klacht, door u te adviseren en zo nodig te bemiddelen tussen u en uw tandarts. De ANT klachtenfunctionaris kan besluiten om uw klacht ter beoordeling voor te leggen aan de ANT Klachtenonderzoekscommissie.

Informatie en bereikbaarheid Het Bureau klachtbehandeling is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 11:00 en 18:00 uur. Op donderdag is het bureau gesloten. Ons telefoonnummer: 020-2374750 Uw email kunt u sturen naar: klachtbehandeling@ant-tandartsen.nl

De ANT klachtenregeling is in lijn met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en door de Consumentenbond goedgekeurd.

Geschillencommissie Mocht uw klacht ook na tussenkomst van de klachtenfunctionaris nog niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Geschilleninstantie Mondzorg. Voor behandeling door de Geschilleninstantie Mondzorg is €75,- griffiegeld verschuldigd.