Behandelkamer met tandarts stoel

Tarieven

De tarieven voor de tandheelkundige zorg zijn wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit betekent dat elke tandarts dezelfde tarieven hanteert. De tarieven van 2024 kunt u hier bekijken:

Tarievenlijst 2024

Om een goed beeld te krijgen van de te verwachten kosten, kunt u altijd een begroting van de behandeling opvragen. Wij geven u dan een overzicht mee met de verschillende tariefcodes en de bijbehorende tarieven.

Op een rekening of begroting werken we met tariefcodes. Om u meer inzicht te geven in de behandeling en de kosten, vindt u hieronder de betekenis van de codes:

1. Een code bestaat uit een letter in combinatie met een getal. De letter geeft het onderwerp aan, het getal de specifieke behandeling.
2. Elke tand of kies heeft een eigen nummer. Op de rekening kunt u zien om welke tand of kies het gaat. Nummers die beginnen met een 1 of 2 betreffen tanden in de bovenkaak, nummers die beginnen met een 3 of 4 verwijzen naar de onderkaak.
3. De tarieven die een tandarts mag rekenen voor een behandeling zijn door de overheid vastgelegd. De tarieven voor materialen en techniek die bij de behandeling worden gebruikt, liggen echter niet vast. Is er sprake van dergelijke kosten, dan staan deze apart op de rekening vermeld.

Vergoedingen

U kunt ook bij ons informeren wat wel of niet vergoed zal worden door uw zorgverzekeraar. Zo heeft u direct een volledig plaatje van de kosten. 

Betaling

Samenwerking Infomedics

In onze praktijk hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Zo houden we meer tijd over voor onze patiënten.

Onlangs is Infomedics gestart met digitaal factureren. U ontvangt de rekening niet langer per post, maar krijgt een e-mail met een betaallink. In de e-mail staat een factuurnummer en eventueel een inlogcode. Wanneer u met deze gegevens inlogt op www.infomedics.nl kunt u uw rekening eenvoudig inzien en voldoen.

Ontvangt u de rekening toch liever per post? Dan kunt u de optie digitaal factureren ook uitzetten op de website van Infomedics. Of ontvangt u juist nog geen digitale factuur, maar heeft u hier wel interesse in? Geef dan uw e-mailadres aan ons door. Wij zorgen er dan voor dat u de rekening voortaan per e-mail ontvangt.

Bent u aanvullend verzekerd? Dan stuurt Infomedics de rekening eerst naar uw zorgverzekering. U ontvangt alleen een rekening voor het bedrag dat niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed.

Uitzondering

Er zijn enkele uitzonderingssituaties waarbij u de rekening niet van Infomedics zal ontvangen:
- De spoedgevallendienst: de rekening dient met per pin of contant te worden voldaan.
- U geeft er de voorkeur aan om de rekening direct na uw bezoek per pin of contant te voldoen.
- U bent niet verzekerd.