Twee Tandartsen

Kwaliteit

Bij het bieden van de beste mondzorg voor onze patiënten staat kwaliteit voorop. Om de kwaliteit in onze praktijk te waarborgen werken we met goed opgeleide medewerkers, kwalitatief goede apparatuur en volgen wij de richtlijnen van de KNMT, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. De KNMT is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland.

Scholing en ontwikkeling

Wij vinden permanente scholing op het gebied van nieuwe wetenschappelijke inzichten belangrijk. Daarom nemen we deel aan cursussen en congressen in binnen- en buitenland.

Kwaliteitsregister Tandartsen

Onze behandelaars staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Tandartsen (KRT). Met het KRT-keurmerk laten we zien dat we voor optimale tandheelkundige zorg in de praktijk staan.

Richtlijn Infectiepreventie

We volgen de Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken. De regels in deze richtlijn zijn opgesteld door de KNMT en gelden als professionele standaard in de tandheelkunde. Ons team heeft de cursus Infectiepreventie gevolgd, zodat u erop kunt vertrouwen dat we volgens deze richtlijn werken. Twee keer per jaar wordt onze praktijk gevisiteerd en wordt de kwaliteit in onze praktijk gemeten.

Mondhygiensit apparatuur voor gebit