Machtigingsformulier gegevens mailen

Via de onderstaande link kunt kunt u uw uitschrijving voldoen.

Machtigingsformulier gegevens mailen

Sla het formulier eerst op

  • Kies bij het downloaden van het formulier niet direct voor Openen, maar kies voor Opslaan als en sla de pdf bijvoorbeeld op uw Bureaublad op. Sluit dan de webbrowser, open Adobe Reader en open de opgeslagen pdf via het menu Bestand > Openen.