Tandarts behandelscherm

Medische anamneselijst

U wordt gevraagd voor uw eerste afspraak een medische anamneselijst in te vullen. Waarom is een gezondheidsvragenlijst belangrijk voor uw tandarts en mondhygiënist? Klachten in de mond kunnen veroorzaakt worden door ziekte of medicijngebruik. Als u ziek bent of medicijnen gebruikt kan dit een beperking zijn voor de tandheelkundige behandeling of een aanleiding vormen tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Het is belangrijk dat uw tandarts hier rekening mee houdt.

Informeer uw tandarts altijd als er iets is gewijzigd in uw gezondheid of uw medicijngebruik. Uw gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim en worden daarom vertrouwelijk behandeld. Neem bij elk bezoek aan uw tandarts een recent medicatieoverzicht mee. U kunt een recent overzicht aan uw apotheker vragen.

“N.B.: dit formulier alléén op verzoek van Dental Care Utrecht invullen”

Laat hier uw naam en e-mailadres achter, dan ontvangt u van ons het formulier. U vindt verdere instructies in uw mail.